POSTUP

Postup pri zákazke:

  • obhliadka u zákazníka
  • vypracovanie návrhu zákazky
  • vypracovanie cenovej ponuky
  • dodávka a montáž
  • vypracovanie revízie elektroinštalácie
  • vypracovanie dokumentácie podľa skutočného vyhotovenia elektroinštalácii