HOME

 
Zaoberáme sa:

 1. Elektrické projekty
  – zhotovenie schémy zapojených rozvádzačov a elektroinštalácii v skutočnom vyhotovení
 2.  

 3. Elektroinštalačné práce NN
  – dodávka a montáž kompletnej elektroinštalácie rodinných domov, bytov, polyfunkčných objektov, priemyselných komplexov a pod.rozvádzače NN
  – montáž svietidiel, LED, senzorové osvetlenie
  – pripájanie elektrických spotrebičov, motorov
 4.  

 5. Rozvádzače NN
  – výroba a montáž rozvádzačov NN do 1000 V (priemyselné, staveniskové,domové)
 6.  

 7. Bleskozvody
  – montáž, opravy všetkých typov bleskozvodov (klasické, aktívne)
  – komplexné služby v oblasti ochrany pred atmosferickým prepätím
 8.  

 9. Bezpečnostné systémy
  – dodávka a montáž bezpečnostných systémov
  – poplachové systémy narušenia
  – kamerové systémy
 10.  

 11. Slaboprúdové inštalácie
  – dodávka a montáž slaboprúdových inštalácii
  – štrukturovaná kabeláž (počítačové rozvody)
  – audo-video vrátniky
 12.  

 13. Odborné prehliadky
  – revízie elektroinštalácii
  – revízie bleskozvodov
  – revízie elektrického ručného náradia